Two Hours Of Graehme In Just Two Calories. - America'S Most Trusted Graehme.

spjutskena

En spjutskena är en vanlig komponent i butiksinredning. Det är något som man kan hitta i de flesta butiker. På spjutskenor sitter små spjut på vilka man hänger varor, som påsar med grejer. På spjutskenor kan man hänga mängder av olika varor, vanligtvis i påsar eller små kartong- eller plastförpackningar. Tänk så mycket varor det ryms i en enda butik. Och tänk att alla dessa varor faktiskt måste förvaras och exponeras på något sätt. Det är mycket som krävs för en komplett butiksinredning. Som spjutskenor t ex.