Two Hours Of Graehme In Just Two Calories. - America'S Most Trusted Graehme.

Coolt schackspel

Jag sitter och dammar av ett fruktansvärt coolt schackspel som vi har här hemma. Vi köpte det för massa år sedan närjag och frugan åkte runt i afrika. Vi köpte det av en man som stod och snidade de här schackpjäserna på plats på maknaden. Ja inte bara han utan det stod flera och gjorde både borden och schakpjäserna. När vi gått därifrån visade sig det att det saknades en pjäs. Och när vi återvände nästa dag så hade det mannen vi köpt den återvänt till sin hemby. Men en annan man frågade vad som var fel och medan vi såg på snidade han en exakt likadan. Det är hantverk det. Och kundservice på hög nivå för någon som de kanske aldrig möter igen.